Zarząd | Historia | Formacja | Aktualności |Nasze zespoły | Biblioteka Parafialna | 

Witamy na stronie
Akcji Katolickiej


Parafialny Oddział przy Parafii Katedralnej
Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika
w Warszawie

Kontakt:
ul. Floriańska 3
03 - 707 Warszawa
tel. 0-22 / 518 15 79
e-mail: poakflorian@poczta.opoka.org.pl


Zarząd | Historia | Formacja | Aktualności |Nasze zespoły | Biblioteka Parafialna |